4/B’li personel, aile yardımı ödeneği alacak mı?

Mali haklara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bugün yayımlanması sorusunda, memurlar.net üyelerinden çok sayıda soru tarafımıza ulaşmıştı. “80 TL’lik ilave ek ödemeyi kim alacaktır?”, “Sözleşmeli personel aile yardımı ödeneği alacak mı?”, “Sözleşmelerdeki damga vergisi kalkacak mı?” ve “çocuk yardımındaki sınır ne zaman kalkacak?” şeklindeki sorulara verilen yanıtlar.

80 TL’LİK EK ÖDEME

Daha önce denge tazminatı olarak verilen ödemelerin ismi, 2008 yılında, ek ödeme olarak değiştirilmiştir. Bu ek ödemeler, genel olarak, kurumsal ek ödeme alamayan kurum personeline verilmektedir. Örneğin Maliye Bakanlığı bu ödemeyi alamamaktadır zira bu kurum personeli zaten kurumsal ödeme almaktadır. Bu ödemeyi hangi kurum personelinin alacağı 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesinde tek tek belirtilmiştir. Dolaysıyla 80 TL’lik ek ödeme şuan bu kararnameye göre ek ödeme alan personele verilecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI

Sözleşmeli personele aile yardımı verebilmek için yasal düzenleme gerekmektedir. Şuan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba tasarıda, bu yasal düzenleme yer almaktadır. Söz konusu hüküm şu şekildedir:

“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

Bu yasal hüküm, Genel Kurulda kabul edilip, Cumhurbaşkanlığı onayı sonrasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerse, sözleşmeli personel aile yardımı ödeneği alacaktır. Aile yardımı ödeneği, şuanki Plan ve Bütçe alt Komisyon raporuna göre 1/1/2011’den itibaren değil, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren verilecektir.

DAMGA VERGİSİ

Damga vergisi düzenlemesi de torba kanun içinde yer almaktadır. İlgili hüküm şu şekildedir:

“MADDE 70- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”

Bu maddenin yürürlüğü, 1/1/2011 olarak düzenlenmiştir. Buna göre, düzenleme yasalaştığında, 2011 yılında kesilmiş olan damga vergileri geri ödenecektir.

ÇOCUK YARDIMINDAKİ SINIRIN KALDIRILMASI

Bu husus da torba kanun içerisindedir. Tasarının 91. maddesinin (1) nolu sırasının (g) alt beninde 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresinin kaldırılması düzenlenmiştir.

Bu düzenleme, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. (Memurlar.Net)

Özelleştirme.Net Notu

Damga vergisi konusunda yapılacak uygulamanın 4/C’liler için de geçerli olacağını daha önce duyurmuştuk. Ancak aile yardımı konusunda 4/C’liler açısından bir netlik henüz yok. Kanun tasarısında “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç…” ifadesi yer aldığı için; bu tanıma göre 4/C’li personel’de aile yardımı alabilmesi gerekiyor. Ancak uygulamada çoğu zaman kıdem tazminatından vergi kesilmesi gibi aleyhimize bir durum söz konusu olabiliyor. Bu yüzden aile yardımı konusunda net bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Sadece tasarı metnine göre 4/C’lilerin de alması gerekiyor diyebiliyoruz.

You may also like...