4. Dönem Toplu Sözleşme’de ki 4/C maddeleri

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Metni yayınlandı.

Mutabakata varılan konular arasında yer alan ve geçici personeli ilgilendiren konuları sizler için derledik.

Daha önce tahmin ettiğimiz gibi 1800 gösterge rakamına göre alınan ek ödeme, 2400 olarak güncellenmiştir. Fazla çalışma ücreti ve aile yardımı maddeleri ise bir önceki toplu sözleşme metninde yer aldığı şekliyle aynen eklenmiş. Bunun nedeninin; bu maddelerin bir önceki sözleşmeden sonra bakanlar kurulu kararına eklenmemesinden dolayı olduğunu, aksi taktirde geçerliliklerinin ortadan kalkacak olması olduğunu düşünmekteyiz.

Geçici personele fazla çalışma ücreti

Madde 17- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7131, 22/12/2014 tarihli ve 2014/7092 sayılı ve 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden yararlananlara, başka bir mevzuata göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 23- (1) Aym veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kuramımda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarmca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

Geçici personele ek ödeme

Madde 24- (1) Aym veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kuramımda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarmca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 2.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kuramlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz. (Özelleştirme.Net)

You may also like...