4-C’lilerden mektup kampanyası

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Başkanlığı, 4-C’li memurların mağduriyetini dile getirmek için dilekçe kampanyası başlattı.

Merkez Postahane önünde eylem yapan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar ile 4-C’li memurlar, dilekçe kampanyası başlattı. Bu dilekçe eylemi ile 4-C’li çalışanların sorunlarına dikkat çekilmesi ve bu kapsamdaki personelin aile yardımından faydalanması, kadroya geçirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için yasal zeminde her türlü eylemin gerçekleştirileceği belirtildi. Eylemde yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olması, kamudaki yeknesaklığa da olumsuz etki etmektedir. Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiş ve genel seçimler öncesinde, 4 Haziran 2011 tarihinde sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesine dair KHK yürürlüğe girmiştir. Ancak 4-C’li personel bu düzenleme kapsamında yer almayarak göz ardı edilmiştir.

Uygulamalara bakıldığında kamuda büyük bir ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Çalışanlar arasındaki adaletsiz uygulamaların Anayasa hükümlerine aykırılığına dikkat çekmek üzere, yaşanan adaletsizlikleri ve 4-C’li personelin durumunu Başbakan’a anlatmak ve verilen sözleri hatırlatmak üzere bir dilekçe kampanyası başlattık. Buna göre 4-C’li çalışanların durumlarını anlatan ve verilen sözleri hatırlatan bir dilekçe kaleme aldık. Türkiye Kamu-Sen olarak Türkiye çapında tüm 4-C’li personele ulaşarak hazırlanan dilekçeleri imzalatacak ve Başbakan’a göndereceğiz” ifadelerine yer verildi.
Ardından, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Ali İhsan Öztürk, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Adem Çavuşoğulları, Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Fikret Özcan, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Muammer Öner, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Hüseyin Ulu ve çok sayıda 4-C’li kamu çalışanı katılımı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 4-C’lilerin durumunu açıklayan dilekçeler gönderildi.

You may also like...