4/C’liler için kadro dediğimizde kaynak soruluyor

Mazıdağı’nda 19 milyon dolarlık 800 ton hurdanın 1 liraya özelleştirilmesine ilişkin araştırma önergesi reddedildi. CHP’li Gürer, yapılan satışın özelleştirme yağmasının göstergesi olduğunu söyledi.

CHP’nin Mardin Mazıdağı’nda 19 milyon dolar değerindeki 800 ton hurdanın 1 liraya özelleştirilmesi skandalının araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. CHP Parti Grubu Meclis araştırması talebi adına söz alan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurumların özelleştirme adıyla yağmalandığını belirterek, “Sorunların çözümünü istediğimizde ‘kaynak yok’ diyenler 19 milyon dolarlık hurdayı 1 liraya satıyorlar” dedi. Daha önce konunun detaylı bir şekilde incelenmesi için Meclis araştırması talebinde bulunduğunu ve Başbakan Binali Yıldırım’a yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, toplam 29 milyon dolara özelleştirilen tesisin sadece atığının değerinin 19 milyon dolar olmasının, ülkemizde özelleştirme adı altında kurumların yağmalandığını bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sayıştay tespit etti

Skandal özelleştirmenin süreciyle ilgili Meclis Genel Kurulu’na bilgi veren Gürer, Sayıştay raporlarına dayanarak yaptığı konuşmada “Sümer Holding AŞ’ye devredilen bu kuruluşla ilgili 2011 yılında ihale yapılarak satış işlemi gerçekleşiyor. 2013-2014 Sayıştay raporlarına yansımayan ancak 2015 Sayıştay raporlarına yansıyan olay çok vahim ve dikkat çekici. Burada kuruma devir bilançosunda yer almayan üretim atıkları 1 TL olarak kurum kayıtlarına alındıktan sonra özelleştirmeyle ilgili şartnamede ihale kapsamına atıklar da dâhil ediliyor. Ancak ihale envanter üzerinden gerçekleşmiş olduğundan, 1 TL üzerinden kayda alınan yaklaşık 800 ton atığın maddi değerinin ortaya çıkan bilirkişi raporlarına istinaden 13-19 milyon dolar arasında olduğu görülüyor. Konuyla ilgili, Özelleştirme Yüksek Kurulu 11/5/2011 tarih ve 2011/47 sayılı Karar’ında bu karar çerçevesinde işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında idarenin ve holdingin yetkili kılınmasına karar verilmesine rağmen sözleşmenin idarece tek başına imzalandığı görülüyor. Ayrıca, Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan ihale şartnamesinde, envantere kayıtlı olmayan makine ve demirbaşların ihale kapsamında olmadığı belirtildiği hâlde envantere kayıtlı olmayan malzemelerin neler olduğu konusunda bir belgeye ulaşılmadığı gibi kurum kayıtlarına intikal etmiş bir malzemeye de rastlanamıyor” dedi.

Halka ‘kaynak yok’ satış ise bedava

Türkiye’de var olan sorunların çözümü istendiğinde hükümetin kaynak sıkıntısını gerekçe gösterirken, bu ülkede 19 milyon dolarlık hurdanın 1 liraya satılıyor olduğuna vurgu yapan Gürer, “ ‘Ülkemizde emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözün’ diyoruz, kaynak soruluyor. ‘Taşeron işçilerin ücretlerini iyileştirin’ diyoruz, kaynak soruluyor. Atanamayan öğretmen, sağlıkçılar için kadro olayında kaynak soruluyor. ‘4/C’liler için kadro’ dediğimizde kaynak soruluyor. ‘Emeklilere ilaç katkı payı kaldırılsın’ dediğimizde kaynak soruluyor. ‘İntibak 2000 sonrasındaki işçiler için çıkarılsın’ dediğimizde kaynak soruluyor ama 1 liraya bu ülkede 18 milyon dolarlık hurda veriliyor” diye konuştu.

AKP’liler asılsız buldu

AKP sözcüsünün ise Gürer’in sözlerinin asılsız olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösteren Gürer, “Araştıralım, değilse bir şey yok, varsa rapor uyarıyor. Onun için, biz de gündeme getiriyoruz. Şahsıma ait, hazırladığım bir şey değil. Gerçeği ben size aktarıyorum, vicdani değerlendirme size ait. Allah korkusu olan araştırır…” dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, skandal özelleştirmeyle ilgili CHP Grubu’nun Meclis araştırma önergesi AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (Birgün)

You may also like...