4/C’liler, 4/B’liler ve 4/C’den 4/B’ye geçenler arasındaki farklar

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C’den 4/B’ye geçenler ile mevcut 4/B’liler arasındaki mali ve sosyal hak farklılıkları.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışırken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çerçevesi belirlenen 30 Mart 2018 tarih ve 30376 Sayılı Resmî Gazetede, yayınlanan 2018/11587 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’la 4/B’ye geçen personel için mevcut 4/B’lilerden farklı bir uygulama ortaya çıkarılmıştır.

Daha önce 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışanlar, 4/C’den 4/B’ye geçenler ve mevcut 4/B’lilerin mali ve sosyal haklarının karşılaştırıldığı çalışmayı aşağıda yayınlıyoruz. (Özelleştirme.Net)

You may also like...