4/C’den 4/B’ye geçenlerin maaşlarını peşin almalarını içeren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C’den 4/B’ye geçenler için yeni düzenlemeler yayımlandı.

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C’den 4/B’ye geçenlerin maaşlarını görevin yapılmasından sonra almalarını öngören maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemeyi içeren Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

2018/11587 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 4/C’den 4/B’ye geçenler için bazı düzenlemeler yapılmış ve bu kararın 3. Maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’a bir geçici madde eklenerek 4/C’den 4/B’ye geçenlerin maaşlarını nasıl alacaklarını düzenleyen; “Bu madde uyarınca atananların ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenir.” fıkrası eklenmişti.

Bu Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıdaki fıkra yürürlükten kaldırılarak; 4/C’den 4/B’ye geçenlerin de mevcut 4/B’liler gibi peşin maaş alabilmelerinin önü açılmıştır.

Değişiklik, 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürülüğe girmiştir. Dolayısıyla 4/C’den 4/B’ye geçenlere derhal bir maaş ödenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı (DPB), muhtemelen kurumlara bir yazı gödnderecektir.

Bilindiği üzere; Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Mayıs 2018’de TRT Haber’de katıldığı bir programda 4/C’den 4/B’ye geçenlerin izin süreleri ve maaşlarının ödenme zamanı hakkında değişiklikler içeren kararın Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu söylemişti.

KARARNAME METNİ

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/4/2018 tarihli ve 3085 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların geçici 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Esaslar 15/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

İlgili kararın Resmi Gazete nüshasına buradan ulaşabilirsiniz. (Özelleştirme.Net)

You may also like...