4/C’den 4/B’ye geçenler için döner sermaye düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına nasıl döner sermaye ödeneceğine dair bilgi notu gönderdi.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına nasıl döner sermaye ödeneceğine dair bilgi notu gönderdi.

Bakanlığın gönderdiği bilgi notuna göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin mülga (C) bendine göre istihdam edilen personel, 696 sayılı KHK’nın geçici 18. maddesi ile 657 Sayılı Kanun’un Geçici 43. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiştir. Söz konusu işlemler ve yapılan düzenlemelerde Sabit Ek Ödeme oranı %20 olarak belirlenmiş olup, ayrıca personele yapılacak ek ödeme tavan matrahında ise aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;

-İdari Büro Görevlisi için genel idari hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış Memur unvanlı personel emsal alınacak olup; lisans mezunu ise 9. derecenin 1. kademesindeki emsali, yüksekokul(önlisans) mezunu ise 10. derecenin 2. kademesindeki emsali alınacaktır.

-İdari Destek Görevlisi için yardımcı hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış Memur unvanlı personel emsal alınacak olup; ilkokul mezunu ise 15. derecenin 1. kademesindeki emsali, ortaokul mezunu ise 14. derecenin 2. kademesindeki emsali, lise mezunu ise 13. derecenin 3. kademesindeki emsali ve mesleki ve teknik lise mezunu personelde 12. derecenin 2. kademesindeki emsal alınarak tavan ek ödeme matrahı hesaplanarak Nisan 2018 dönemi performans ödemesine dahil edilecektir.

Personele 02-14 Nisan ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde sabit ek ödeme yapılmış ise 02-30 Nisan tarihleri arasındaki performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilecektir.

Eğer personele 02 Nisan- 15 Mayıs tarihlerinde herhangi bir ödeme yapılmamış ise performansa dayalı ek ödemenin tamamı, izin, rapor gibi nedenlerle performansı olmayan yada sabit ödemede belirlenen tutarın altında kalmış ise yapılacak ödemelerde belirlenen tutar ya da fark tutarı ödenecektir.

You may also like...