4/C’den 4/B’ye geçen personelin ücretlerinin eşitlenmesi için kanun teklifi verildi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif ile 4/C’li personellerin 4/B kadrosu sonrası sözleşmeli personellerle aynı ücreti alması talep ediliyor.

657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre geçici personel statüsünde iken aynı Kanunun 4/B bendinde düzenlenmiş olan sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş olan çalışanların, 4/B hükmüne tabi olan diğer çalışanlar ile aynı ücreti alması için kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.

Anayasaya ve taraf olunan Uluslararası sözleşmelere göre herkesin eşit işe eşit ücret, adil çalışma koşullarına sahip olma en önemlisi eşitlik ilkesinden yararlanma hakkı vardır. Ancak 5393/49 ve 657 Devlet Memurları Kanunu 4/B olmak üzere sözleşmeli personelin bu haklardan yararlanmadıkları belirtildi.

4/C’ li personel olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile 4/B’ li personel statüsüne geçirilen çalışanlarda 4/B’ li olmalarına rağmen mevcut 4/B’ li personelle eşit şartlarda çalışma koşullarına sahip olamamıştır. Bu 4/C’li personel 696 sayılı KHK ile 4/B’ ye geçirilmesine rağmen unvan, kıdem ücreti, zorunlu emeklilik ve ek ödeme oranlarında mevcut 4/B’ li ile eşit tutulmamaktadır.

Öncelikli olarak bu eşitliğin sağlanması, akabinde ise bu çalışanların 4/A’ya geçmesi durumunda 4/A kadrosunda çalışanlarla eşitliğin sağlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak yasa teklifinde belirtilen tüm sözleşmeli personelin ayrım yapılmadan 4/A kadrosuna geçirilerek 4/A’lı çalışan ile aynı haklara sahip olması, eşit tutulması Anayasa ve taraf olunan Uluslararası anlaşmaların gereği olduğu belirtildi. (My Memur)

4/C’den 4/B’ye Geçen Personelin Ücretlerinin Eşitlenmesi Kanun Teklifi

You may also like...