4/B’ye geçen sürekli işçi ve geçici işçilerin ataması yapıldı

Özelleştirme uygulamaları kapsamında iş akitleri sona eren sürekli işçi ve geçici işçilerin sözleşmeli pozisyonlara atama kura sonuçlarının açıklandığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden yayımlanan duyuruda Özelleştirme uygulamaları kapsamında iş akitleri sona eren sürekli işçi ve geçici işçilerin sözleşmeli pozisyonlara atama kura sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

İŞTE YAYIMLANAN DUYURU

Özelleştirme uygulamaları kapsamında iş akitleri sona eren sürekli işçi ve geçici işçiler için 26 Ekim 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığında atama kurası düzenlenmiştir.

Düzenlenen kura ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 9 uncu maddesi gereğince, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tespit edilip isimleri kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri yapılmak üzere liste halinde Başkanlığımıza bildirilen toplam 953 hak sahibinden 72’ si İdari Büro Görevlisi, 881’ i ise İdari Destek Görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaya hak kazanmıştır.

Atama sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz.

You may also like...