4/B’liler ve emekliler fitre alacak konuma getirildi

UDEM HAK-SEN Genel Başkanı Abdullah Peker, emeklilerin ve kamuda memur statüsünde çalışan 4/B’liler fitre alacak duruma getirildiğini belirterek, bu devletin bir utancı olarak değerlendirilmelidir dedi.

Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası Genel Başkanı Abdullah Peker yazılı bir açıklama yaparak, “Bir çok emeklimiz ve kamuda memur statüsünde çalışan 4/B’liler fitre alacak duruma getirilmiştir, bu devletin bir utancı olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Peker; “Diyanet İşler Başkanlığı Ramazanda fitreyi 19 TL olarak açıklamıştır. Ülkemizdeki Çalışanlar arasındaki gelir dağılımı ne sosyal devlet anlayışına ne insan haklarına, ne vicdana ne de dine sığmayan bir ölçüde olduğunu görmekteyiz.

Bir çok emeklimiz ve kamuda memur statüsünde çalışan 4/C liler fitre alacak duruma getirilmiştir, bu devletin bir utancı olarak değerlendirilmelidir.

4/B’linin 2018 yılı aylık ortalama gelirinin 2.250 TL olarak hesaplandığı araştırmaya göre, Ramazan ayında Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği günlük 19 TL baz alındığında dört kişilik bir 4/B ‘li ailesinin Ramazan ayındaki gıda harcamasına 2280 ayırması gerektiğini kaydeden Peker, bu nedenle, 4/B li personele fitre verilmesinde dini açıdan hiçbir sakınca bulunmadığını söyledi.

Peker açıklamasının devamında,“Sendikamız, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu tarafından yaptırdığımız araştırma sonucunda, 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan geçici personele fitre verilebileceği tespit edildi. Haksen tarafından yapılan araştırmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2018 yılında belirlenen fitre miktarı ile 4/B personelin aylık ortalama geliri baz alındı.

Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumu ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını göz önünde bulunduran Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2018 yılı Ramazan en düşük sadaka-i fıtır miktarını 19 TL olarak tespit ettiği ifade edilerek, “Ayrıca alınan kararda, bu miktarın, asgari miktar olduğu, sadaka-i fıtır da verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığı belirtilmiştir.

Aylık gelirinin tamamını dahi gıda harcamasına yetmeyen 4/B’li ve emeklilerimizin kira, ulaşım, haberleşme, elektrik, su gibi temel harcamalarını ise ancak borçlanarak karşılayabiliyor. Bu tablo karşısında maliye yetkilileri ve hükümet ne düşünüyor doğrusu çok merak etmekteyiz.

Bu nedenle, 4/B’li personele ve emeklilerimizin bir çoğuna fitre verilmesinde dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. İşte memurumuzun hali ortada kimse gazel okumasın.

Bu ülkenin kaynaklarının herkese yeteceği kanısındayız, ancak problem adil paylaşım olmadığı noktasında gelişmektedir. Bu açıklamayı yapma amacımız asla 4/B’ li ve emekli kardeşlerimizi incitmek değildir ortadaki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne sermektir.

İdarecilerimize sesleniyoruz lütfen bu ücret politikasına son verin ve 4/B’lilerin ve taşeronun modern köle konumundan çıkaracak yasayı bir an önce meclise getirerek kanunlaştırınız” dedi. (Tren Haber)

You may also like...