4/B adayı 4/C’lilerden Maliye Bakanına çağrı

4/B adayı 4/C’liler, Maliye Bakanına çağrıda bulunarak geçiş işlemleri için uygulanacak kriterlerde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Bizler, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn Faruk ÇELİK ve Yetkili Sendika olarak Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Sn Ali YALÇIN tarafından imza altına alınmış kanun hükmündeki 3.Dönem Toplu Sözleşme’nin 36/2 maddesi gereği 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonuna geçirilme kararı alınmış, 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 Sayılı KHK’nın 18.Maddesi gereği , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn Julide SARIEROĞLU tarafından ifade edildiği üzere “verilen sözün tutulduğu” 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçmek için, Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınladığı genelge üzerine geçişlerle ilgili usul ve esasların belirlenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı bekleyen 4/C’li Personelleriz.

Sayın Bakanım;

Özelleştirilen kurumlarda, KPSS, DİS, DMS gibi Sınavlarda başarılı olarak, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli gibi Görevlerde bulunarak üretime katkı , Katma Değer sağlamış bizler 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçtiğimizde de çalıştığımız kurumlara aynı şevk ve azimle unvanlarımızı kullanarak katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın AK parti Grup Toplantısında “4/C’li kardeşlerimizi 4/B pozisyonuna alıyor ve bu sorunu çözüyoruz “sözleriyle bizleri mutlu ederken, 4/B ye geçişlerimizle ilgili uygulanacak Usul ve Esasların belirleneceği düzenlemelerde; Uludağ Üniversitesinin, ilgili KHK kapsamında kurumundaki 4/C çalışanlarını 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne, beklentilerimiz doğrultusunda , Mevcut 4/B Sözleşmeli Personellerle aynı ücret ve şartlarda ,Kararını kendi iradeleriyle vererek 65 yaşına kadar çalışabilecekleri, 4/C Personelin çalışma Esaslarının belirlendiği 2014/7140 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararınım 17.Maddesinde yer alan “Mesleki Beceri ve Eğitim durumuna göre istihdam edilir” hükmüne bağlı kalarak geçişlerini yaptığı gibi, aynı şekilde bakanlıkların çerçevesini çizdiği düzenlemelerin yapılması hususunda, gereğini arz ederim.

4/B Adayı Tam Zamanlı 4/C’liler

You may also like...