25 bin 4/C’liye müjdeli haber

Çalışırken uğradıkları haksızlıklar görevden ayrıldıktan sonra da devam ediyordu.

İdare Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulmasına ve fazla çalışma ücretinin tazminata dahil edilmesine karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 25 yıl süreyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre “geçici personel” olarak görev yaptıktan sonra emekli olan sendika üyesine ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesi ve her ay ödenen fazla çalışma ücretinin iş sonu tazminatına dahil edilmemesi nedeniyle Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi yapılan işlemin iptaline karar verdi.

Karar’da, uyuşmazlık konusu iş sonu tazminatının 4857 sayılı Kanunun 112. maddesi uyarınca kıdem tazminatı niteliğinde olduğu ve bu nedenle kıdem tazminatının hesabından dikkate alınan, davacının hizmet sözleşmesinde yazılı ücretine ilaveten davacıya sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerden olan fazla çalışma karşılığı yapılan ödemelerin de iş sonu tazminatının hesabına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu Kanun hükmü ile kıdem tazminatı olarak kabul edilen iş sonu tazminatının kıdem tazminatı için hüküm altına alınan gelir vergisinden de müstesna tutulması gerektiğinin anlaşıldığına dikkat çekilen Karar’da “Davacı için hesaplanan iş sonu tazminatının eksik hesaplandığı ve dava konusu eksik ödeme işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Mahkeme, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava açma tarihi olan 7 Mart 2011 tarihinden itibaren işletilmesi ve yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiğini karara bağladı.

-ÇİVİ: “MAHKEME BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞA DUR DEDİ”-

4/C’li personelin fiilen çalışırken uğradığı haksızlıkların görevden ayrıldıktan sonra da devam ettiğini belirten HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesi ve fazla çalışma ücretinin iş sonu tazminatına dahil edilmemesi nedeniyle 16 bin TL ödeme yapılan sendika üyesi 4/C’li personelin 8 bin TL kaybının olduğunu ve genel olarak yüzde 50 civarında bir eksik ödemenin yapıldığını söyledi. Yasaya aykırı olarak, Türkiye İstatistik Kurumunda 4/C personele yönelik haksız uygulamaların devam ettiğini hatırlatan Çivi, idare mahkemesinin binlerce 4/C personelin geleceğini ipotek altına alan büyük bir haksızlığa dur dediğini belirtti. (ANKA)

You may also like...