2017 yılının ikinci altı ayındaki 4/C maaşı

Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin aylık ücretlerine 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak %6,92 oranında artış yapıldı.

Yapılan maaş artışı sonrasında, Geçici Personelin (4/C) 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde alacağı net maaş miktarlarının (TÜİK’te görev yapanlar hariç), farklı vergi dilimlerinde ne kadar olacağı konusundaki Tabloya aşağıda yer verilmiştir. Maaş hesaplaması, eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan personele göre yapılmıştır.

2017 ikinci altı aylık döneminde Geçici Personel (4/C) maaşı (aile yardımı hariç)

Eğitim Durumu
Aylık Net Ücret
 Vergi Oranı %15
 Vergi Oranı %20
İlköğretim mezunu
1.889 TL
1.785 TL
Lise veya dengi okul mezunu
2.038 TL
1.925 TL
Yükseköğretim mezunu
2.185 TL
2.063 TL

NOT: *Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.
*Asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personel için 2016 yılında geçerli olan tutar kullanılmıştır.
*Bireysel emeklilik primi kesintisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır. (MemurunYeri)

You may also like...