2016 yılı TÜİK 4/C Kararnamesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca çalışan personelin 2016 yılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca çalışan personelin 2016 yılındaki çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararı imzalanarak 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Özelleştirme nedeniyle 4/C statüsünde çalışan personele tanınan emekli oluncaya kadar çalışma hakkı maalesef TÜİK 4/C personelden esirgenmiştir.

TUİK 4/C personeli her yıl yeniden sözleşme imzalamak zorunda bırakılmıştır.

Sözde yetkili sendika bir kez daha toplu sözleşmede attığı imzanın altında kalmıştır.

Yürürlüğe giren kararnamede bir önceki yıla göre aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

1- Ankara ve İzmir’de görev yapan personelin ücretleri yüzde 15 oranında artırılarak ödenebilecektir.

2- Geçici personel Devlet memurlarına yapılan yiyecek yardımı kapsamına alınmıştır.

3- Bu yıla kadar fazla çalışma ücreti adı altında yapılan ödeme kanun gereğince ilave ödeme olarak yapılmaya devam edecektir.

4- Normal mesai saatleri dışında görev yapanlara aylık 50 saati aşmamak üzere fazla çalışma ücreti ödenecektir.

5- Bölgede çalışan personelin yüzde 20’sini geçmemek kaydıyla üstün başarı gösterenlerin ücretleri yüzde 5 artırımlı ödenebilecektir.

6- Toplu sözleşme gereğince tüm personele yaklaşık 158 TL ek ödeme yapılacaktır.

7- Sözleşme feshine ilişkin 1-16 arası maddelerin tespiti 2’den 3’e çıkarılmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ve sözleşme örneği ekte yayımlanmıştır. (Hak-Sen)

2016 yılı TÜİK 4/C Kararnamesi

You may also like...

  • ÖZELLEŞTİR-ME (Tekel) MAĞDURU

    Sendika ağalarına DUYURULUR: hani Köle Statüsünde çalışan 4/C Özelleştirme Mağdurlarının bir daha giriş çıkışları olmayacaktı !!! Burada tüm sendikalara ve özellikle memur sene duyurulur: 4/C’li çalışanların 2016 yılında memur senin sendikasının çook büyük kazanımları sayesinde 31.12.2015 – 01.01.2015 tarihinde e-sigorta giriş çıkışları yapılarak bizlere imzalatıldı ve ayrıca Bizzat biz Özelleştirme Mağdurlarının Mahkeme yoluyla kazandıkları Ek Ödeme ile ilgili maliyenin gerekli açıklamayı yapacağını söylemişti büyük sendika ağası Oysa maliyenin açıklamasında Mahkeme Kararı olanlardan hiç bahs etmiyor ?? Özelleştir-me adı altında biz Özelleştirme Mağdurlarına yapılan bu; Haksızlık, Vicdansızlık, Ötekileştirme, Uygulanan Mobingin ve duyulan bu Kin ve Öfke’ ye anlam veremiyoruz. “GÖRDÜĞÜMÜZ ZARARDAN FAYDA SAĞLAYANLARLA (sendika ağalarıyla) BİR, BERABER, DESTEK VE ÜYE OLUNMAYACAĞINI ARTIK ANLADIK” 4/C’ li arkadaşlar. Mahkeme Kararıyla alınan hakkı bile memur senin çook büyük kazanımları ve katkılarıyla, iktidarın yardımı ve maliyenin ise uygulamasıyla (500 TL olarak kazandığımız Ek Ödemeyi 150 TL’ye düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen sendikalara üye olan arkadaşlar sendikalardan istifa edin.

  • MAĞDUR

    Tarih 31.12.2015 – 01.01.2015 olacaktı