2012 işlemleri nasıl olacak?

Birkaç gündür gelen yoğun talepler doğrultusunda 2012 yılı için işe başlama işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda bir açıklama gereği yapmayı gerekli bulduk.

Bilindiği üzere, 2004/7898 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C’li personelin çalışmaya devam edebilmesi için her yıl bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak ilgili personelin çalışabilmesi için hukuki altyapı sağlanmaktadır.

2012 yılı içinde öncelikle bu kararnamenin çıkması beklenecektir. Daha önce bu kararnamenin çıkması yeterli olmuyor, Maliye bakanlığı tarafından hazırlanıp onaylanan tip sözleşme örneğinin kurumlara gönderilmesi bekleniyordu.

2011 yılında yapılan değişiklikle yeni bir sözleşme gelmesini beklemeden eski mevcut sözleşme ile yeni sözleşmelerin yapılıp personelin göreve başlatılması sağlanmıştı. Dolayısıyla yeni bir sözleşme beklemeden eski sözleşmeler kullanılarak yeni bir sözleşme yapılacaktır.

Ancak; başta da ifade ettiğim gibi bu işlemler yeni Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandıktan sonra yapılabilecektir. Dolayısıyla yeni Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadan 4/C’li personel göreve başlatılamayacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararı’nın ne zaman çıkacağı konusunda çeşitli şeyler söylenebilse de spekülasyondan öte gitmeyecektir. Önceki yıllarda yaşanan tecrübelere dayanarak en geç 31 Aralık’a kadar çıkabileceği gibi uzaması da söz konusu olabilir.

Eğer uzama söz konusu olursa, panik yapmaya gerek yoktur. Çünkü karara göre yılda sadece 11 ay çalışabileceğimiz için 1 ayın altında sürecek olan bir uzamanın bize bir zararı olmayacaktır. Sadece bir aydan fazla süren bir uzama bizim çalışma süremizde azalmaya sebep olabilir.

Yapılacak şey; 2012 yılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın çıkmasını beklemek, karar çıkmasıyla birlikte eski sözleşme metinleriyle yapılacak olan sözleşmelerin hazırlanarak göreve başlamaktır.

Arkadaşlarımıza sakin olmalarını ve bu rutin işlemlerin yapılmasını beklemelerini tavsiye diyorum.

Saygılarımla
Süleyman ÜSTÜN
Özelleştirme.Net Genel Koordinatörü

You may also like...