2011’de dağıtımın tamamı özel sektörde olacak

ÖİB Başkan Vekili Aksu, 2011 yılı içerisinde bütün elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme devir işlemlerini tamamlayarak, tüm dağıtım sektörünü özel sektör eliyle işletilmesinin sağlandığı yapıyı hedeflediklerini bildirdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Başkan Vekili Ahmet Aksu, 2011 yılı içerisinde bütün elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme devir işlemlerini tamamlayarak, tüm dağıtım sektörünü özel sektör eliyle işletilmesinin sağlandığı yapıyı hedeflediklerini bildirdi.

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi (STEAM) tarafından Ankara Hilton Otelinde düzenlenen ”Enerji Arz Güvenliği ve Özelleştirmeler Arenası”nda konuşan ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu, elektrikte dağıtım ve üretim özelleştirmeleri konusunda bilgi verdi.

Aksu, ÖİB olarak kendilerine verilen hedefler doğrultusunda özelleştirmelerin tamamında birinci hedeflerinin elde edilecek gelirden ziyade, özelleştirme yapılan sektörde verimliliğin ve rekabet artmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Aksu, tüketicilerin elde ettikleri mal ve hizmetleri en uygun fiyattan ve en kaliteli şekilde temin edebilecekleri bir piyasa yapısına aracılık etmek istediklerini söyledi.

Birçok konuda özelleştirme işlemi gerçekleştirdiklerini fakat enerji sektöründe yapılan özelleştirmelerin diğerlerinden farklılık arz ettiğini anlatan Aksu, enerji sektöründe yapılan bütün çalışmaların Enerji Bakanlığı, EPDK, ilgili KİT ve özel sektörle birlikte modelleyerek uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Enerji sektöründe yapılan özelleştirmelerin ana çerçevesinin 2004 yılında hazırlanan ve uygulamaya konulan strateji belgesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Aksu, söz konusu strateji ile ilk olarak elektrik dağıtım özelleştirmelerinin yapılması, ardından da üretim özelleştirmelerine geçilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

2011’DEN DAĞITIMIN TAMAMI ÖZEL SEKTÖRDE OLACAK

Aksu, ilektrik dağıtım özelleştirmelerinde kısa sürede çok şey başarıldığını, 21 bölgeden iki tanesinin Enerji Bakanlığı tarafından özelleştirildiğini, kalan bölgelerin tamamının özelleştirme ihalesinin ÖİB tarafından gerçekleştirildiğini ve dokuz bölgenin devrinin de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Aksu, ”Amacımız 2011 yılı içerisinde bütün dağıtım şirketlerinin özelleştirme devir işlemlerini gerçekleştirip, yıl sonu itibariyle tüm dağıtım sektörünün özel sektör eliyle işletilmesini gerçekleştirmiş olmak” dedi. Aksu, şu bilgileri verdi:

”ÖİB’de 18 bölgeden 9’unun devri gerçekleştirildi. Bir bölgenin devrini bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bir bölgemizin Danıştay tarafından iptali söz konusu, oradaki hukuki süreç işliyor. İki bölgenin Enerji Bakanlığı devrettiği düşünülürse, şu anda 12 bölge özel sektör eliyle yürütülüyor. Yani yarısından fazlasını özel sektöre devretmiş durumdayız.

Devrini planladığımız bölgeler içerisinde ihaleleri kazanan firmalar ile 2. ve 3. sırada yer alan firmalar Türkiye’de kendini ispat etmiş, daha önceki ihalelerde de bir şekilde yer almış firmalar.”

ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ

Dağıtımın ardından üretim özelleştirmelerinin gündeme geldiğini, bunun ilk örneklerinin de 2008 yılında ADÜAŞ’a ait 9 santralin özelleştirilmesiyle tamamlandığını kaydeden Aksu, 2010 yılında da EÜAŞ’ye ait 52 akarsunun 19 portföy olarak yapılandırılarak ihalelerinin tamamlandığını hatırlattı.

EÜAŞ kapasitesinin 16 bin MW’lik kısmının özelleştirme programına dahil edildiğini, bunlar için de 9 ayrı portföy oluşturulduğunu anlatan Aksu, ”9 portföyde belirlediğimiz kriterlerden bir tanesi çeşitli büyüklüklerdeki üretim portföylerine yatırım yapabilecek bir portföy grubunun oluşturulması. İkincisi de sadece HES’lere yatırım yapmak isteyecek yatırımcılar için sadece HES’lerden oluşan, sadece termik santrallere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için sadece termiklerden bir portföy oluşturuldu. Bir de her ikisine yatırım yapmak isteyenler için karma portföy oluşturuldu” dedi.

Üretim özelleştirmelerinin kısa zamanda tamamlanacağını düşündüklerini ifade eden Aksu, dağıtım özelleştirmelerinde olduğu gibi üretim özelleştirmelerinde de çok önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi. Aksu, yakın bir zaman içerisinde 20 MW’lik yeni bir HES portföyünün ihaleye çıkacağını da sözlerine ekledi.

ELDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALDANLI

Elektrik Dağıtıcıları Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı da bugün 21 elektrik dağıtım bölgesinin yarıdan fazlasının özel sektör tarafından işletildiğini belirtirken, ”Özelleştirmelerde bu aşamaya gelinmişken artık geriye dönüp olayın bir muhasebesini yapma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin hedeflerinin zor olduğunu, ancak şirketlerin bu zor hedef yolunda azimle çaba gösterdiklerini ve bunu başarmaya mecbur olduklarını kaydeden Saldanlı, şunları söyledi:

”Şirketlerimiz aslolanın tüketicinin mutluluğu olduğunun farkındalar. Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi artırmak için eskiden olduğunun 4 katı kadar yatırım yapıyorlar. Bu kolay bir şey değil. Dağıtım şirketlerine destek olmak toplumun her kesiminin görevidir diye düşünüyorum. Bu arada bazı tüketicilerin de eski alışkanlıklarını bırakmaları gerekiyor, zamanında ödememe alışkanlığını bırakmaları gerekiyor. Zira devlet şirketlerinin durumuyla, özel sektörün yapı ve davranışları birbirinden farklıdır. Devlet şirketleri inisiyatif kullanabilir.

Denetlemelerin de süreçlere ilişkin değil, sonuçlara ilişkin olmasında yarar var. Örneğin personel alımı gibi prosedürlere karışılırsa yeniden KİT yaratmış olursunuz. Önümüzdeki dönem bunlara dikkat edileceği kanaatindeyim.”

ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ ÇETİN

Arenada konuşan Enerji İşleri Genel Müdür Vekili ve STEAM Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Çetin de 2009 yılında rasyonel ve daha etkin işleyen ve ulusal ekonominin rekabetçiliğini destekleyen enerji sektörünün oluşturulması hedefi perspektifinde enerji sektöründe yatırımcı dostu bir enerji stratejisinin icraata geçirildiğini söyledi.

2002 yılı sonu itibariyle 132,5 milyar kilovatsaat (kWh) olan talebin yaklaşık yüzde 58,5 artarak 2010 sonu itibariyle 210 milyar kWh seviyesine ulaştığına dikkati çeken Çetin, yapılan çalışmaların 2023 yılı sonu itibariyle talebin 500 milyar kWh’yı aşacağını gösterdiğini kaydetti.

DİĞER KONUŞMACILAR

ABD Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Douglas Silliman da son 10 yıldır Türkiyede yapılan reformlar ile ülkenin önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirtirken, yatırımcıların Türkiye’ye baktığında, altyapının iyileştiğini, yatırım fırsatlarının oluştuğunu, iyi eğitilmiş bir işgücüne sahip bulunduğunu söyledi.

Ancak bunların Türkiye’yi uluslarararası alanda enerji lideri haline getirmek için yeterli olmadığını belirten Silliman, 2023’de ülkenin dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olması için, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü 3 katına çıkarmak gerektiğini kaydetti.

Bunun için yeni bir reform devrimini gerektirecek yatırımlar ve yenilikçi fikirlerin önemine işaret eden Silliman, yatırımların artırılmasında en önemli faktörün öngörülebilirlik olduğunu ve yenilikçiliğin iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, yatırımcıların namının korunması gerektiğini belirtti.

Türk-ABD şirketlerinin enerji alanında yaptığı ortak projelere de değinen Silliman, iki ülke açısından enerji alanında yeni fırsatlar olacağına inandıklarını söyledi. Silliman, ”Enerji yeni ortaklıklar anlamında mızrağın ucu” dedi. (Patronlar Dünyası)

You may also like...