2004/7898'den ikinci kez yararlanma..!

4/C olarak çalışmakta iken İş Kurumu aracılığıyla çeşitli kurumlarda işçi olarak çalışmaya başlayanların çalıştıkları kurumların özelleştirilmesi sonucu yeniden 4/C olabilmeleri hakkındaki bilgiler.

Tekel Bilecik İçki Fabrikasından özelleştirme sonucu ayrılan ve Bilecik Adliyesi’nde 4/C olarak görev yapan arkadaşımız Mehmet SEYHAN; Türkiye İş Kurumu aracılığıyla TEDAŞ Boğaziçi Elektrik A.Ş.’yi kazanmış ve yeni işyerine başlamak istemektedir.

Konu hakkında tereddüt ettiği için istifa etmeden önce yetkili kuruma başvurarak görüş istemiştir. Mehmet SEYHAN tarafından Özelleştirme İdaresine verilen dilekçe üzerine idare soruyu Devlet Personel Başkanlığı’na sormuş ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan aşağıdaki cevap verilmiştir.

* * *

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINA

Özelleştirilen bir kuruluşta işçi statüsünde görev yapmakta iken iş akdi feshedilen ve 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” dan yararlandırılan kişilerin, bilahare özelleştirme programındaki başka bir kuruluşta işçi statüsünde göreve başlatılmaları halinde mezkur esaslardan ikinci kez yararlanıp yararlanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, mezkur esasların değişik 1 inci maddesinde; “… Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar…” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, özelleştirilen bir kuruluşta işçi statüsünde görev yapmakta iken iş akdi feshedilen ve 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kururu Kararı eki esaslardan yararlandırılan kişilerin her hangi bir şekilde görevinden ayrılmak suretiyle özelleştirme programındaki başka bir kuruluşta işçi statüsünde yeniden göreve başlatılmaları ve iş akitlerinin feshedilmesi halinde mezkur esaslardan ikinci kez yararlanmalarının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Jale Ü.AYGÜL
Devlet Personel Başkanı

* * *

Devlet Personel Başkanı imzasıyla böyle bir görüşün nasıl verilebildiğini anlayamıyoruz. Çünkü; konu gayet açıktır. İkinci kez faydalandırılamaz hükmü tek hak içindir. Yani 4/C olarak işe başladıktan sonra istifa etmek ve daha sonra vazgeçip yeniden 4/C olmak isteyenler için geçerlidir.

Halbuki arkadaşımız; Tekel İçki Fabrikasının özelleştirilmesi sonucu 4/C olma hakkını kazanmış ve olmuştur. Daha sonra geçmek istediği TEDAŞ Boğaziçi Elektrik A.Ş. özelleştirilir ise aynı hakkı kazanacaktır. Dolayısıyla burada ikinci kez faydalanma sözkonusu değildir.

Bu anlamda eğer TEDAŞ Boğaziçi Elektrik A.Ş. özelleştirilirse arkadaşımız Mehmet SEYHAN’ın yeniden 4/C olmasında bir sakınca yoktur. Fakat bunun resmi olarak ta doğrulanması gerekmektedir. Bunun için gelen cevaba itiraz ederek yukarıda belirttiğimiz noktalara dikkat çekilerek yeniden görüş istenebilir.

Bu süre içerisinde ya da görüşte değişiklik olmaması ihtimaline dikkat çekerek; başka kurumlara geçmek isteyen arkadaşlarımızın karar verirken bu ihtimalleri de göze almalarını hatırlatıyoruz.

You may also like...