14 yılda sadece 37 bin geçici personel istihdam edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2002-2016 yılları arasında Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personel sayısının 37 bin 797 kişi olduğunu bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 13 yılda özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından yapılan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 57 milyar 910 milyon 42 bin 605 ABD Doları olduğunu, Özelleştirme Fonu’ndan Hazineye 38 milyar 785 milyon 308 bin 722 ABD Doları ödendiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal, 18 Kasım 2002 ile 31 Aralık 2015 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından yapılan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 57 milyar 910 milyon 42 bin 605 ABD Doları olduğunu bildirdi.

13 YILDA 53 MİLYAR ABD DOLARI TUTARINDA TAHSİLAT YAPILDI

Naci Ağbal, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak söz konusu dönemde vade farkları ile birlikte 53 milyar 76 milyon 285 bin 191 ABD Doları tutarında tahsilat yapıldığını ifade etti.

ÖZELLEŞTİRME FONU’NDAN HAZİNEYE 38 MİLYAR 785 MİLYON 308 BİN 722 ABD DOLARI ÖDENDİ

Bakan Ağbal, 18 Kasım 2002-31 Aralık 2015 döneminde Özelleştirme Fonu’ndan Hazineye 38 milyar 785 milyon 308 bin 722 ABD Doları, özelleştirme programındaki kuruluşlara sermaye, borç transferi ve istihdam ödemeleri kapsamında 11 milyar 417 milyon 924 bin 242 ABD Doları, özel kanun ve mevzuat gereği yapılan özelleştirmelerden ilgili kuruluşlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı vs.) 3 milyar 641 milyon 522 bin 141 ABD Doları, özelleştirme uygulamaları giderleri ve diğer giderler olarak 357 milyon 999 bin 11 ABD Doları ödendiğini açıkladı.

14 YILDA 37 BİN 797 KİŞİ GEÇİCİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLDİ

Naci Ağbal, özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan memur, sözleşmeli ve İş Kanunu’na tabi yönetici personelin 4046 sayılı Kanunun 22. Maddesi çerçevesinde özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Memurları Kanunu uyarınca memur; İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların ise Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak yerleştirildiğini söyledi. Maliye Bakanı bu çerçevede 2002-2016 yılları arasında Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personel sayısının 37 bin 797 kişi olduğunu bildirdi. (ANKA)

You may also like...