Danıştay’daki gecikme, şekerin tadını kaçırdı

Şeker fabrikalarının özelleştirme süreci, Danıştay’a takıldı. Aralık 2009’da 6 şeker fabrikası için özelleştirme ihalesi açılmış, ancak bir hafta sonra yüksek mahkeme bu konuda yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Danıştay konuya ilişkin esastan karar alamadı. Bu durum tüketiciye de pahalıya mâl oluyor. Uzmanlar, özelleştirme sürecinin tıkanması sebebiyle dünya piyasalarında kilosu 1 TL olan şekerin Türkiye’de 2 liraya üretildiğini belirtiyor.

Piyasayı, kamu kurumu olan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) belirlediği için vatandaş şekeri pahalı tüketmek zorunda kalıyor. Danıştay’a konuya ilişkin başvuruda bulunduklarını aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “İş yükümüz fazla, onun için karar veremedik, diyorlar. Mahkemenin kararı çıkmadığı için de biz ne devir işlemi yapabiliyoruz, ne de süreci yeniden başlatabiliyoruz. Fabrikalara da bir çivi dahi çakılamıyor. Türkşeker’in maliyetleri yüksek olduğu için de Türk tüketicisi dünyanın iki katı fiyatına şeker yemeye devam ediyor.” diyor. Bir fabrika yetkilisi ise belirsizlik ortamı sebebiyle bir contayı dahi değiştiremediklerinin altını çiziyor. Maliye kaynakları da yatırımcının teminatlarını veremediklerini kaydediyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 11 Eylül 2009 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikaları (Portföy C) için portföy grubu olarak bütün halinde ihaleya çıkmıştı. Nihai pazarlık görüşmesi 8 Aralık 2009 tarihinde tamamlanırken, fabrikaların 606 milyon dolarlık bedelle özelleştirilmesine karar verildi. Ancak Şeker-İş Sendikası, ihaleyi yargıya götürmüştü. Danıştay 13. Dairesi, açılan dava üzerine 15 Aralık 2009 tarihinde, idare tarafından üretim şartı için istenen 50 milyon dolarlık teminatın ‘üretimin devamı taahhüdünün yerine getirilmesini sağlamaktan uzak olduğu’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

hukukçular: İDARİ YARGI, YETKİSİNİ AŞTI

Danıştay’ın bir yılı aşkın süredir esastan karar vermemesi üzerine ÖİB, hukuk profesörlerinin kapısını çaldı. Bu konuda görüşlerine başvurulan Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, Danıştay’ın teminatın yetersiz olduğuna ilişkin düşüncesinin idari yargı yetkilerinin dışında olduğu sonucuna vardı. Buna göre kararda, teminatın, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından hangi gerekçelerle yetersiz olduğu, söz konusu teminatın hangi ölçütlere göre belirlenmesi gerektiği ve üretimin sürdürülebilmesini sağlamak için İhale Şartları Belgesi’nde alınmamış olan önlemlerin neler olduğuna ilişkin olarak herhangi bir tespit ve açıklama yer almıyor. İdari yargı mercilerinin hukuka uygunluk denetimi yaparken, idarenin yerindelik alanına giren bir hususu gerekçe göstererek dava konusu işlemin iptaline karar vermemesi gerektiği belirtiliyor.

ÖZELLEŞTİRME KARARI ALINAN ŞEKER FABRİKALARI

Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan şeker fabrikaları

Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikaları

Portföy A: Ağrı, Erciş, Erzurum, Kars ve Muş şeker fabrikaları

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI

Amasya Şeker Fabrikası (2004)

Kütahya Şeker Fabrikası (2004)

Adapazarı Şeker Fabrikası (2005)

Kayseri Şeker Fabrikası*

(*)yüzde 9,999’u hâlâ ÖİB’ye ait (Zaman)

You may also like...