100 bin kadronun içinde 4/C’de var..!

Akşam gazetesinden Aslı IŞIK’ın haberine göre sözleşmeliye kadro verecek olan çalışmada geçici personel de yer alıyor.

TRT, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜİK’te çalışan sözleşmeli personelin tamamı kadro alacak. Belediyelerde çalışan 23 bin sözleşmeliye de ‘işgüvencesi’ geliyor.

KİT (Kamu İktisadi Kuruluşları) hariç, belediye ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeliler, kadroya geçecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan’la görüşmesinden yaklaşık 100 bin sözleşmeliye ‘işgüvencesii’ imkanı çıktı.

Daha önce Çalışma Bakanı Faruk Çelik’ten belediyede çalışan 23 bin sözleşmeli personel için kadro sözü alan Memur-Sen’in çeşitli kamu kurumlarında çalışan personele ilave kadro talebi de kabul gördü.

PARADAN ÖNCE İŞGÜVENCESİ

Büyükşehirler dahil çeşitli belediyelerde çalışan 23 bin sözleşmelinin maaşları 300-400 TL arasında düşecek. Buna rağmen burada çalışan sözleşmeliler fazla para yerine ‘işgüvencesini’ tercih etti. Buralarda çalışan avukat, mühendis gibi kalifiye elemanlar da kadrolu olacak. Edinilen bilgilere göre kadro düzenlemesi en geç haziranda yasalaşacak.

Bununla birlikte KİT’lerde çalışan 75 bin sözleşmeli için yeşil ışık yanmadı. KİT’lerde sözleşmeli personelin yüksek maaş karşılığında üretim yaptığını belirten yetkililer, tüm sözleşmelilerin ‘kadroya alınmasına’ sıcak bakılmadığını belirttiler. Ancak Memur-Sen,Hükümet’e KİT’lerde çalışan sözleşmelilerin ‘isterlerse’ kadroya geçebileceği yönünde bir öneri sundu.

İŞTE KADROYA GEÇECEK KURUM VE PERSONELİN SAYISI

4/C’LİLERE DE KADRO GELİYOR

– İl özel idarelerinde ve belediyelerde çalışan

23 bin olan sözleşmeli personel,

– TRT’de görev yapan
925 civarındaki sözleşmeli personel,

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ndeki
900 spor uzmanı ve antrenör

– Diyanet İşleri Başkanlığında
4/B kapsamındaki 7 bin 936 personel,

-Görev yaptıkları kurumların kuruluş kanunlarında yer verilen ” 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın” hükmü çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personel,

– Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak görev yapan personel,

– Başta Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış fakat fiilen göreve başlamamış olmaları nedeniyle kadroya geçiş hakkından yararlanamamış personel,

– 632 sayılı KHK’da sözleşmeli personel statüsündeki pozisyonlarda istihdam edilenler

– 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel,

– KİT’lerde, Kültür Bakanlığı bünyesinde ve başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler ile çeşitli kurumlarda “mühendis”, “avukat”, “mimar”, “istatistikçi” ve benzeri unvanlarda büro personeli olarak görev yapmalarına rağmen daimi veya geçici “işçi” statüsünde istihdam edilenler

– Döner sermaye işletmelerince maaşları ödenenler,

– 4/C kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilen personel. (Akşam)

You may also like...